Plán pedagogické podpory – špatná znalost češtiny

Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Tento vzor uplatníte na prvním stupni u dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka, když potřebují pomoci s komunikací a rozšiřováním slovní zásoby. (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)

Nápověda k vyplňování formuláře

 • Do kolonek vlevo doplňujte vhodný text odpovídající jejich nadpisu.
 • Nápovědu s konkrétními návrhy formulací pro inspiraci máte po ruce vždy vpravo, samozřejmě můžete vepsat i svůj vlastní text.
 • Počet stran formuláře vidíte nad formulářem nebo v pravé dolní části. Na každé straně vlevo dole si formulář můžete pro jistotu průběžně ukládat tlačítkem „Uložit“. Vpravo dole se postupně s každou vyplněnou stranou posuňte dál kliknutím na tlačítko „Pokračovat na další část“, až nakonec na poslední straně klikněte na tlačítko „Vygenerovat editovatelné PDF “.
 • Soubor PDF, který se Vám automaticky vygeneruje v nové záložce, můžete kamkoliv uložit, editovat a vytisknout.
Nápověda

Vasil

Nápověda

Nápověda

3.

Nápověda

Žák s odlišným mateřským jazykem (OMJ), nedostatečná znalost českého jazyka

Nápověda

Vasil je původem z Ruska, do Česka se nastěhoval před 2 roky. Nastoupil do první třídy, přestože v Rusku absolvoval první třídu. Komunikuje po dvou letech celkem bez problému, rychle se začlenil do kolektivu, je oblíbený. Povahu vahu má spíše klidnější, zdrženlivější. Vzhledem k délce pobytu v ČR je slovní zásoba stále nedostatečná, chybuje při skloňování podstatných a přídavných jmen, dost často se ve větách objevují agramatismy a ruská slovíčka. Nerozumí složitějším zadáním a odborným názvům, často potřebuje pomoc spolužáka při plnění jednotlivých úkolů. Žák Potřebuje prohloubit slovní zásobu a také si osvojit specifickou slovní zásobu používanou v naukách a odborných předmětech.

Nápověda
 • rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby ve vyučovacích předmětech (výběr pojmů k probíranému tématu, žák si vytváří vlastní slovníček pojmů)
 • zapojit žáka do mimoškolních aktivit, ve kterých projevuje zájem a talent
 • podpora komunikace žáka ve výuce
 • podpora žáka prostřednictvím „buddyho“ 
Nápověda
 • individualizace zadávání a kontroly plnění úkolů
 • výuka češtiny pro cizince – intenzivní kurz v rámci Centra na podporu integrace cizinců 
 • stanovení zodpovědné osoby (žáka), který bude plnit funkci „buddyho“
Nápověda
 • redukce učiva, rozložení učiva na menší celky, práce s jednotnými a stálými instrukcemi: přečti, ukaž…
 • využití vizualizace a názornosti při vysvětlování nové látky (obrázky, grafy)
 • pravidelná kontrola porozumění obsahu a zadání, volba otevřených otázek při kontrole
 • vedení vlastního slovníčku a rozšíření slovníčku dle jednotlivých předmětů, využívání tematických myšlenkových map při rozvíjení slovní zásoby
 • podpora četby dětských knížek a textů, výběr neznámých slovíček, převyprávění textů, nedokončené povídky
 • skupinová a individuální činnost s žákem, společné projekty se spolužáky


Nápověda
 • umístění žáka co nejblíže k učiteli
 • výběr patrona „buddyho“, který sedí s žákem
Nápověda

Slovní hodnocení v předmětech: ČJ, Člověk a jeho svět.

Hodnotíme pokrok, motivaci a zapojení do individuálních a skupinových činností.

Sledujeme obohacení slovní zásoby během 3 měsíců, ověřujeme prostřednictvím rozhovoru nebo využitím tematických myšlenkových map, krátkých esejů na dané téma, sledujeme také samostatnost při plnění úkolů.

Nápověda
 • výběr vhodné učebnice češtiny jako cizího jazyka, pracovní listy
 • výběr dětských knížek a textů
 • gramatické tabulky, slovníky, obrázkové slovníky, didaktické hry na rozvoj slovní zásoby
 • e-learningové programy, aplikace do mobilu 
Nápověda
 • Volit metody výkladu spojené s vizualizací a možností praktické aplikace. 
 • Práce s jednotnými a stálými instrukcemi (přečti, ukaž na mapě, doplň).
 • Zajištění pomůcek vycházejících z potřeb žáka s OMJ – např. individuální pracovní materiály.
Nápověda
 • domácí využití pracovních listů, internetových aplikací 
 • pravidelná konzultace s rodiči ohledně pokroků žáka
 • domluva doučování „tutora“ doma
 • pravidelná docházka do CPIC
Nápověda
 • patron „buddy“
Nápověda
 • v rámci pravidelného vyhodnocení nastavené strategie dochází k úspěšnému naplnění dílčích cílů, s žákem se i nadále bude pracovat v rámci PLPP, není třeba žáka doporučovat k odbornému vyšetření
Vyplnili jste všechny údaje. Nyní si můžete stáhnout kompletní dokument.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.