Plán pedagogické podpory pro předškoláky

Máme pro vás vzor plánu pedagogické podpory (PLPP), který uplatníte u předškolních dětí. S vaší laskavou pomocí lépe zvládnou potíže s komunikací nebo výslovností. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)

Nápověda k vyplňování formuláře

 • Do kolonek vlevo doplňujte vhodný text odpovídající jejich nadpisu.
 • Nápovědu s konkrétními návrhy formulací pro inspiraci máte po ruce vždy vpravo, samozřejmě můžete vepsat i svůj vlastní text.
 • Počet stran formuláře vidíte nad formulářem nebo v pravé dolní části. Na každé straně vlevo dole si formulář můžete pro jistotu průběžně ukládat tlačítkem „Uložit“. Vpravo dole se postupně s každou vyplněnou stranou posuňte dál kliknutím na tlačítko „Pokračovat na další část“, až nakonec na poslední straně klikněte na tlačítko „Vygenerovat editovatelné PDF “.
 • Soubor PDF, který se Vám automaticky vygeneruje v nové záložce, můžete kamkoliv uložit, editovat a vytisknout.
Nápověda

Mirka

Nápověda

Nápověda

Nedostatečná komunikace, nesrozumitelná výslovnost, nemá znalosti přiměřené věku 

(dívka je v předškolním věku)

Nápověda

Potíže s výslovností některých hlásek. Potíže při reprodukci příběhu, básně, písně. Komunikace s dětmi bez problémů, s učitelkami omezená. Dívka navštěvuje logopedii. V hrubé motorice je nadaná, v sebeobsluze je samostatná. Lateralita je nevyhraněná. Spolupráce s dětmi je dobrá, je nekonfliktní, přátelská. 

Při samostatné práci je nejistá, potřebuje dopomoc a vysvětlení učitelky, zejména při řešení úloh v rámci předmatematické nebo předčtenářské gramotnosti. 

Nápověda
 • rozvoj komunikace dítěte s učitelkou
 • rozvoj slovní zásoby, gramatická správnost řeči
 • procvičování jemné motoriky
 • rozvoj logického myšlení
Nápověda
 • poskytnout dítěti dostatek času na dokončení činnosti a hry
 • činnosti na rozvoj jemné motoriky: pracovní listy, grafomotorické listy, navlékání korálků, mačkání, trhání, lepení papíru, kreslení a malování na větším formátu s postupným zmenšováním, namotávání klubíčka vlny
 • činnosti na rozvoj řeči: vyprávění pohádek za pomoci obrázků, řazení obrázků dle logické časové linie, rozlišování tónů a zvuků, přiřazování, zařazení didaktických her se zaměřením na rozvoj sluchu, nácvik písní, básní, rozhovor nad knihou a obrazovým materiálem, zobecňování pojmů, nadřazené a podřazené pojmy, jazykové hry, „slovní fotbal“, popis věcí kolem sebe, nedokončené příběhy
 • činnosti na rozvoj paměti: písně, básně, pexeso, Kimova hra
 • činnosti na rozvoj logického myšlení: logické hry, Logico, skládanky, pexeso, puzzle, stavebnice
Nápověda
 • Individuální činnosti – ráno, odpoledne
 • práce ve skupině – skupinové hry a úkoly
Nápověda
 • ústní hodnocení po skončení aktivit, pochvala, motivace k dalšímu učení, hodnocení prostřednictvím smajlíků nebo samolepek 
 • písemné hodnocení – 1x za měsíc v rámci pedagogické diagnostiky
 • sebehodnocení – zhodnocení provedených činností
Nápověda

Logico, obrazové materiály a encyklopedie, dětské časopisy, společenské hry pro děti, stavebnice, lego, pexeso, puzzle, pracovní a grafomotorické listy, korálky, modelovací prostředky

Nápověda

Jednotný přístup všech učitelek

Nápověda

Pravidelná konzultace s rodiči, sjednocená pravidla motivace a práce s dítětem, zapůjčení pracovních listů k nácviku dílčích funkcí i doma

Nápověda

ne

Nápověda

Během poskytování PLPP se zlepšila komunikace mezi dívkou a učitelkami, dívka více komunikuje, je schopná odpovídat na otevřené otázky, pravidelná práce v dílčích oblastech vedla k částečnému zlepšení. Přestože dívka stále potřebuje rozvoj dílčích oblastí, rodiče trvají na tom, aby dívka šla do 1. třídy ZŠ.

Vyplnili jste všechny údaje. Nyní si můžete stáhnout kompletní dokument.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.