Plán pedagogické podpory pro nadaného žáka s nedostatkem odvahy

Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Vzor uplatníte na prvním stupni u nadaného žáka, který s vaší laskavou pomocí zvládne všechny své úzkosti a obavy. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)

Nápověda k vyplňování formuláře

  • Do kolonek vlevo doplňujte vhodný text odpovídající jejich nadpisu.
  • Nápovědu s konkrétními návrhy formulací pro inspiraci máte po ruce vždy vpravo, samozřejmě můžete vepsat i svůj vlastní text.
  • Počet stran formuláře vidíte nad formulářem nebo v pravé dolní části. Na každé straně vlevo dole si formulář můžete pro jistotu průběžně ukládat tlačítkem „Uložit“. Vpravo dole se postupně s každou vyplněnou stranou posuňte dál kliknutím na tlačítko „Pokračovat na další část“, až nakonec na poslední straně klikněte na tlačítko „Vygenerovat editovatelné PDF “.
  • Soubor PDF, který se Vám automaticky vygeneruje v nové záložce, můžete kamkoliv uložit, editovat a vytisknout.
Nápověda

Josef

Nápověda

2.ročník

Nápověda

Nadaný žák

Nápověda

Silné stránky: Žák se dokáže dobře soustředit na práci, pracuje soustavně, vytrvale. Je zaujat novými a složitějšími úkoly. O témata výuky se zajímá, je vnitřně motivovaný.


Slabé stránky: Žák se projevuje někdy „svázaně“ v tom smyslu, že potřebuje dodat odvahy k řešení nových úkolů a má až neúměrné obavy z neúspěchu, což ho v práci brzdí.

Nápověda

Zvládnout samostatně řešit složitější problémy.

Umožnit rozvoj silných stránek a obohatit výuku tak, aby žák pracoval naplno.

Rozvoj matematických schopností nad rámec běžné výuky.

Nápověda

Samostatná práce, práce na problémových úkolech.

Nápověda
  1. Žák bude pracovat v běžných hodinách nad rámec běžného obsahu tak, že výuka bude obohacena připravenými materiály od paní učitelky a od koordinátora pro nadané děti.
  2. Žák bude navštěvovat program „Hlavičky“ 2x týdně.
  3. Žák se bude účastnit 1x týdně hodiny s učitelem pro nadané děti mimo rámec výuky.
  4. Žák bude v péči školního psychologa.
Nápověda

Žák bude hodnocen dle běžných kritérií. Bude také vyhodnocena jeho samostatná práce v intervalech jednoho měsíce při individuálním pohovoru s koordinátorkou pro nadané děti a třídní učitelkou.

Nápověda

V knihovně školy budou k dispozici encyklopedie, pracovní sešity na matematiku a náročnější knihy. 

Nápověda

Učitel diferencuje úkoly pro žáka v rámci třídy, což klade zvýšené nároky na organizační zvládnutí. 

Nápověda

Výstupy z hodin pro nadané žáky nosí žák domů, aby mohl v případě potřeby s rodiči na zajímavých tématech dále pracovat.

Nápověda

Je potřeba zohlednit úzkostnější ladění žáka a podpořit ho v samostatnosti a řešení problémů přiměřenou nabídkou pomoci a podporou ve smyslu povzbuzení. Naučit ho vnímat chybu jako šanci, ne jako prohru. 

Nápověda

PLPP vyhovuje a v nezměněné podobě bude žák prozatím vzděláván v souladu s výše uvedenými opatřeními školy.

Vyplnili jste všechny údaje. Nyní si můžete stáhnout kompletní dokument.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.