Plán pedagogické podpory – poruchy chování a potíže s komunikací ve školce

Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Tento vzor uplatníte v mateřských školách v případech známek poruchy chování nebo při komunikačních potížích. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)

Nápověda k vyplňování formuláře

  • Do kolonek vlevo doplňujte vhodný text odpovídající jejich nadpisu.
  • Nápovědu s konkrétními návrhy formulací pro inspiraci máte po ruce vždy vpravo, samozřejmě můžete vepsat i svůj vlastní text.
  • Počet stran formuláře vidíte nad formulářem nebo v pravé dolní části. Na každé straně vlevo dole si formulář můžete pro jistotu průběžně ukládat tlačítkem „Uložit“. Vpravo dole se postupně s každou vyplněnou stranou posuňte dál kliknutím na tlačítko „Pokračovat na další část“, až nakonec na poslední straně klikněte na tlačítko „Vygenerovat editovatelné PDF “.
  • Soubor PDF, který se Vám automaticky vygeneruje v nové záložce, můžete kamkoliv uložit, editovat a vytisknout.
Nápověda

Míša

Nápověda

Chlapec 3,5 roku

Nápověda

Známky poruchy chování

Nápověda

Chlapec nemluví, jedná v častém afektu, má zkratové chování. Nehraje si sám ani s ostatními, je neklidný, narušuje hru ostatním. Nezná hranice, nerespektuje pravidla, je obtížně zvladatelný.

Fixuje se na určité osoby, ostatní odmítá projevem vzteku, utíká. M. má zájem o to, co dělají ostatní, napodobuje činnosti. Motoricky je neklidný, ale šikovný. Rád spolupracuje při individuálních chvilkách, snaží se.

Nápověda
  • Socializace a soužití v kolektivu.
  • Předcházení afektům z důvodu neschopnosti se dorozumět.
  • Rozvoj komunikačních dovedností – řeč, gesta, řeč těla, signály.
  • Nastavení pravidel chování k dětem i k dospělým.
  • Zklidnit neposednost – chvilky soustředění při individuální práci, při kolektivní práci, motivace ke hrám a činnostem, relaxační chvilky.
Nápověda

Rozvoj komunikačních technik verbálních i neverbálních hravou formou – s pomocí piktogramů, hraček, postojů a gest.

Nácvik praktických dovedností – vykomunikovat si v klidu své potřeby a přání.

Sociální učení v aktuálně prožívaných situacích. 

Učit se respektovat základní pravidla chování (reagovat na zavolání, neutíkat od skupiny ani ze třídy atd.).  

Prohlubovat chvilky soustředění a pozornosti, zklidnění – individuální přístup.

Nápověda

Zvýšená opatrnost a dohled

Nápověda

Přiměřená pochvala, pozitivní reakce na zvládnutí úkolu či situace.

Nápověda

Dostupné didaktické pomůcky a hračky ve třídě.

Nápověda

Každodenní předávání informací o aktuálním chování a náladě dítěte, o provedených krocích.

Nápověda

Každodenní komunikace s maminkou při předávání dítěte (nálada, konfliktní situace), zadávání úkolů – procvičování dovedností v sebeobsluze, nácvik komunikačních dovedností atd. 

Nápověda

Upevňovat vztahy v kolektivu dětí – citlivě řídit řešení konfliktů, vést starší děti k dopomoci a vzájemné spolupráci, pomoc při hře a porozumění s dětmi.

Nápověda

9. 1. 2018

M. se zlepšuje v komunikaci, dovede si říct, ukázat na své potřeby, přání. Reaguje na zavolání.

Jeho stavy napětí a afekty mají menší četnost. Zlepšil se v sebeobsluze a je trpělivější při oblékání, kdy nejde hned do vzteku. Zlepšuje se vztah ostatních dětí k chlapci.

Stále nerespektuje pravidla, svévolně opouští třídu. Projevy afektu přicházejí nečekaně.

Budeme nadále pokračovat ve stanovených cílech PLPP, v socializaci a rozvoji dorozumívání. Spolupráce s rodinou dobrá. 


20. 1. 2018 

Vyšetřen na neurologii, výsledek negativní. Objednán na psychologické vyšetření do PPP. 

Vyplnili jste všechny údaje. Nyní si můžete stáhnout kompletní dokument.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.