Plán pedagogické podpory – podpora čtení a psaní

Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Vzor pro uplatnění na prvním stupni u nadaného žáka, který s vaší laskavou pomocí zvládne všechny své úzkosti a obavy ze čtení i psaní diakritiky. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)

Nápověda k vyplňování formuláře

 • Do kolonek vlevo doplňujte vhodný text odpovídající jejich nadpisu.
 • Nápovědu s konkrétními návrhy formulací pro inspiraci máte po ruce vždy vpravo, samozřejmě můžete vepsat i svůj vlastní text.
 • Počet stran formuláře vidíte nad formulářem nebo v pravé dolní části. Na každé straně vlevo dole si formulář můžete pro jistotu průběžně ukládat tlačítkem „Uložit“. Vpravo dole se postupně s každou vyplněnou stranou posuňte dál kliknutím na tlačítko „Pokračovat na další část“, až nakonec na poslední straně klikněte na tlačítko „Vygenerovat editovatelné PDF “.
 • Soubor PDF, který se Vám automaticky vygeneruje v nové záložce, můžete kamkoliv uložit, editovat a vytisknout.
Nápověda

Jaroslav, 10 let

Nápověda

4.třída

Nápověda

Výukové potíže – ve čtení, psaní diakritických znamének, tvarová záměna písmen b-d

Nápověda

Popis obtíží:

– pomalé tempo při čtení, slabikování;

– chybné čtení písmen b-d;

– problémy ve čtení delších slov, nestíhá tempo třídy;

– obtíže v psaném projevu: vynechávání diakritických znamének, záměna písmen b-d;

– problémy v porozumění čtenému textu.


Silné stránky:

– aktivita, snaha, motivace;

– radost z úspěchu;

– zájem o získávání poznatků a vědomostí.

Nápověda

Získání jistoty při čtení, zvýšení tempa čtení, nácvik rozlišování b-d ve čtení i psaní, nácvik diakritických znamének. 

Nápověda

Individualizace výuky:

– respektování aktuálního tempa, nechat dostatek času na přečtení a pochopení zadání;

– pomoc při čtení delších slov;

– zadávat menší celky;

– využívat párové čtení (po slovech/větách);

– upozorňovat na psaní diakritických znamének, pomáhat se čtením – délka;

– zafixování b-d pomocí různých pracovních listů (formou hry);

– ve výuce dát možnost k předvedení svých předností a vědomostí.

Nápověda

Vyvolávat na čtení jako prvního, dát prostor pro nácvik textu předem (v rámci doučování, domácí příprava), menší celky.

Interaktivní cvičení na IT, nainstalované výukové programy, doplňovací cvičení, připravené pracovní listy na procvičování b-d.

Častá a opakovaná kontrola, povzbuzení, motivace, individuální přístup.

Práce se třídou na téma odlišnosti dětí ve výkonech (každému jde něco jiného, umět se podpořit navzájem).

1x týdně práce se speciální pedagožkou v rámci vyučování.

Nápověda
 • Při hodnocení respektovat potřebu více času pro splnění úkolu, využít menších celků pro práci.
 • Určit kritérium pro splnění úkolu.
 • Hodnotit známkou individuálně dle vědomostí, v čem konkrétně je zlepšení, vést k sebehodnocení.
 • Ocenit snahu i částečné zvládnutí úkolu, povzbuzovat.
Nápověda
 • pracovní sešit: Barevná čeština, Učíme se společně,
 • čtenářské tabulky,
 • krátké texty pro čtenáře,
 • Čtení mě baví 1,
 • pavučinka,
 • pracovní listy b-d,
 • výukové programy na procvičení daných pravopisných jevů,
 • interaktivní cvičení zařazované do výuky,
 • webové stránky: www.skolakov.cz
Nápověda

Seznámení pedagogů vyučujících žáka s plánem pedagogické podpory, respektování potíží žáka a zvolených metod v ostatních předmětech.

Nápověda

Nácvik čtení, psaní, procvičování pravopisných jevů, jejich zafixování, 1 individuální hodina týdně se speciálním pedagogem.

Domácí příprava bude zajištěna v družině školní asistentkou (sdílená). 

Nápověda

Respektovat situaci v rodině, podpora od rodičů dle jejich možností – dohlédnou každý den na přípravu pomůcek, učebnic a sešitů.

Práce se třídou na téma odlišnosti (spolupráce s metodikem prevence).

Nápověda

Nastavená opatření měla efekt – žák je velmi aktivní, snaživý, motivovaný. Čte s větší jistotou, zlepšila se plynulost čtení, lépe čte náročnější slova. V jednodušších slovech je jistější a čtení je rychlejší. Dokonce projevil i zájem o půjčování knih. Čtení ho začalo bavit. Psaní diakritických znamének se také zlepšilo, ale musí ho spíše učitel upozornit, aby nechyboval. Pomáhá mu předčítání délek pro uvědomění si diakritiky. Chyby se snaží napravit. 

Je potřeba stále pracovat na odstranění chybovosti při psaní diakritických znamének, na porozumění čtenému textu. Ve třídě je spolužáky přijímaný, má užší vazbu s dvěma chlapci.

Není potřeba návštěvy ŠPZ, i nadále pokračovat ve stanovených podpůrných opatřeních a ve spolupráci se speciální pedagožkou.

Vyplnili jste všechny údaje. Nyní si můžete stáhnout kompletní dokument.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.