Plán pedagogické podpory – odklad školní docházky

Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Tento vzor uplatníte v mateřské škole pro odklad školní docházky, kdy děti ještě potřebují posílit třeba grafomotoriku nebo hrubou a jemnou motoriku. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)

Nápověda k vyplňování formuláře

  • Do kolonek vlevo doplňujte vhodný text odpovídající jejich nadpisu.
  • Nápovědu s konkrétními návrhy formulací pro inspiraci máte po ruce vždy vpravo, samozřejmě můžete vepsat i svůj vlastní text.
  • Počet stran formuláře vidíte nad formulářem nebo v pravé dolní části. Na každé straně vlevo dole si formulář můžete pro jistotu průběžně ukládat tlačítkem „Uložit“. Vpravo dole se postupně s každou vyplněnou stranou posuňte dál kliknutím na tlačítko „Pokračovat na další část“, až nakonec na poslední straně klikněte na tlačítko „Vygenerovat editovatelné PDF “.
  • Soubor PDF, který se Vám automaticky vygeneruje v nové záložce, můžete kamkoliv uložit, editovat a vytisknout.
Nápověda

Kuba, mateřská škola

Nápověda

Odklad školní docházky

Nápověda

- opožděný vývoj kognitivních funkcí

- vícečetná dyslálie

- zkřížená lateralita

- opožděný vývoj matematických představ

- opožděný fonematický sluch

- opožděný vývoj grafomotoriky a vizuomotoriky

- sociálně znevýhodněné prostředí

- nekonfliktní dítě 

Nápověda

- rozvoj v oblasti hrubé i jemné motoriky

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (rozvoj mluveného projevu a gramatické struktury věty)

- rozvoj fonematického sluchu

- rozvoj grafomotoriky a matematických představ

Nápověda

Rozvoj v oblasti hrubé motoriky:

Koordinace pohybů: poskoky na jedné noze, do stran, výskok snožmo, chytání míče

Rychlost pohybů: stavění věže z kostek, bouchání do bubínku jednou či dvěma rukama


Rozvoj v oblasti jemné motoriky a grafomotoriky:

Kreslení nejdříve na velkém formátu, postupně formát zmenšovat, kresba lidské postavy, domu, natáčet niť na cívku, sbírat drobné předměty ze stolu, navlékat korálky, hra se stavebnicemi (lego), pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky


Logopedická péče:

V MŠ rozvoj orofaciálních cviků – špulení úst, široký úsměv, mračení, nafukování tváří, kmitání, vypláznutí a olíznutí jazyka


Rozvoj fonematického sluchu:

Pojmenovat bezprostředně vnímaná zvířata, osoby, věci, spojeno s obrázkovými encyklopediemi, procvičovat rozlišovací schopnosti pro různé zvuky, procvičovat analytické a syntetické činnosti – obrázky začínající na stejnou hlásku, určovat slova se stejným počtem slabik, fonematická diferenciace – obrázky lišící se jedním protikladným fonémem – kosa-koza, miska-myška...


Rozvoj předmatematických představ:

V prostoru: nahoře-dole, uprostřed, před...

V čase: dnes, zítra, včera, orientace v týdnu, měsících, ročních obdobích 

Velikosti: dlouhý, krátký...

Pravolevá: vpravo, vlevo...


Metody: slovní (rozhovor), názorně demonstrační, praktické – grafické a výtvarné práce 


Nápověda

- individuální práce

- skupinová práce

Nápověda

- slovní hodnocení

- záznamový arch

- formativní hodnocení

- sebehodnocení 

Nápověda

Encyklopedie, obrázky, předměty denní potřeby, didaktické hry, výtvarný materiál.

Nápověda

Sjednocená práce všech učitelů.

Nápověda

Pravidelná konzultace s rodiči, upřesněná domácí práce po domluvě s učitelkou, rodičům doporučena návštěva logopeda. 

Nápověda

Nejsou realizována. 

Nápověda

Došlo pouze k částečnému zlepšení potíží. Doporučená návštěva PPP/SPC. 

Vyplnili jste všechny údaje. Nyní si můžete stáhnout kompletní dokument.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.