IVP pro děti předškolního věku – mentální postižení

Podívejte se, jak může vypadat individuální vzdělávací plán pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. V tomto případě se jedná o žáka s lehkým mentálním postižením. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)

Nápověda k vyplňování formuláře

 • Do kolonek vlevo doplňujte vhodný text odpovídající jejich nadpisu.
 • Nápovědu s konkrétními návrhy formulací pro inspiraci máte po ruce vždy vpravo, samozřejmě můžete vepsat i svůj vlastní text.
 • Počet stran formuláře vidíte nad formulářem nebo v pravé dolní části. Na každé straně vlevo dole si formulář můžete pro jistotu průběžně ukládat tlačítkem „Uložit“. Vpravo dole se postupně s každou vyplněnou stranou posuňte dál kliknutím na tlačítko „Pokračovat na další část“, až nakonec na poslední straně klikněte na tlačítko „Vygenerovat editovatelné PDF “.
 • Soubor PDF, který se Vám automaticky vygeneruje v nové záložce, můžete kamkoliv uložit, editovat a vytisknout.
Nápověda

PPP a SPC

Nápověda

Dítě s lehkým mentálním postižením, individuální integrace.

Dítě se na podmínky MŠ adaptovalo bez problémů. Neobratnost při pohybových hrách, jemná a hrubá motorika jsou celkově opožděné. Slovní zásoba chudá, opakuje slova, má problém pojmenovat jednoduché obrázky. Nedokáže se delší dobu soustředit, nevydrží u jedné činnosti. Problémy s osobní hygienou, stolováním. Hraje si samo, nedokáže navázat kontakt s ostatními dětmi, spolupracovat. Nesamostatnost při činnostech, vyžaduje podporu učitelky. 

Nápověda

Komplexně rozvíjet celkovou osobnost dítěte, působit na rozvoj všech složek psychomotorického vývoje:

 1. podpora rozvoje jemné motoriky
 2. rozvoj grafomotoriky
 3. rozvoj zrakového vnímání
 4. rozvoj sluchového vnímání
 5. rozvoj řeči a komunikace
 6. rozvoj vědomostí 
Nápověda

ŠVP školy 

Nápověda

 Využít principy strukturovaného učení (strukturalizace, vizualizace, individualizace) 


 • rozložit zadané úkoly na menší části: řeknu jen jeden pokyn, jakmile ho splní, pochválím, teprve potom zadám další  
 • úkol názorně předvést – vysvětlení – teprve pak vést k samostatnému splnění 
 • k dané činnosti postupně navést, ukázat, ale nedělat zcela za něj
 • poskytnout dostatek času na splnění úkolu
 • ulehčit zakódování informací (zásada multiplicity poznání) – znázornit vizuálně, verbálně, sluchově
 • ke splnění požadavků motivovat hrou – např. kdo se nejrychleji oblékne nebo kdo se oblékne, než dohraje písnička 
 • zapojit do drobných práci, kde bude mít funkci pomocníka paní učitelky (pomáhat zalévat květiny, nachystat věci na kreslení, zavolat ostatní…)
 • zapojovat do skupinové práce, nejdříve ve dvojici, poté co naváže kontakt, zvětšovat skupinu 
Nápověda

1. Podpora rozvoje jemné motoriky

- trhání papíru na malé kousky, trhání podle předkreslené čáry

- mačkání papíru do malých kuliček, v dlani, v prstech

- skládání papíru, stříhání papíru

- modelování z plastelíny

- navlékání korálků, těstovin, papírových ruliček

- vkládání do lahviček, nádob

- stavění z kostek a konstruování ze stavebnic

- rozvoj manipulačních činností s hračkami, předměty denní potřeby (hrníček, příbor, hřeben, kartáček na zuby)

2. Rozvoj grafomotoriky

- nácvik správného držení těla při sezení, správný úchop tužky

- upevňování orientace na ploše papíru – práce s razítky

- obkreslování vzoru

- podpora kresby na velkém formátu


3. Rozvoj zrakového vnímání

- poznávání obrázků (známé předměty denní potřeby, zvířata, činnosti)

- přiřazování stejných obrázků

- poznávání základních a doplňkových barev (poznávání, přiřazování, třídění)

- skládání půlených obrázků

- spojování dvou dílů v celek, puzzle do 4–6 obrázků


4. Rozvoj sluchového vnímání

- poslouchání zvuků z běžného života, určování zvuků v přírodě

- rozlišování zvuků (dřevěné zvukové pexeso)

- naslouchání písničce, pohádce


5. Rozvoj řeči a komunikace

- podporování a navazování kontaktů s dětmi a dospělými

- podporování jednoduchých dovedností a vyjádření vlastní potřeby (pozdravit, poděkovat, poprosit…)

- gymnastika mluvidel (procvičování jazyka)

- dechová cvičení (foukání do flétničky, píšťalky, brčkem do vody, rozfoukávání barev, foukadla, bublifuk)

- prohlížení dětských obrázkových knih a časopisů se slovním komentářem dospělého

- obrázkové čtení, doplňování slov

- dětská říkadla s pohybem, dotykem 


6. Rozvoj vědomostí

- rozvoj časové orientace v denním obrázkovém režimu

- rozlišování časového údaje – roční období

- získávání základních znalostí o světě kolem nás

- posilování pravolevé orientace

- rozlišování velikosti (řazení předmětů podle velikosti, vkládací kelímky)

- seskupování a řazení předmětů nebo obrázků do skupin podle dané vlastnosti (barva, tvar, velikost, způsob užití)

Nápověda

- nenásilně prodlužovat dobu koncentrace (střídání činností, možnost odpočinku)

- nepřerušovat, pokud je zabráno do činnosti

- střídat pohybovou aktivitu s řízenou pracovní činností a relaxačním uvolněním (chvíli pracovat, pak si jít zaběhat, vyskákat se, poté si jít odpočinout na relaxační polštář a opět jít pracovat)

- odpočívat v relaxačním koutku

- vést ke hraní vždy s jednou hračkou, ostatní mít uklizené (podle možností), aby je nevidělo a nelákaly ho

Nápověda
 • oslovení – oční kontakt – dotek na rameni – poté zadat úkol 
Nápověda

- pozorování – záznam – záznamový arch

- portfolio 

Nápověda
 • chválit ho za dokončené dílčí části úkolů, chování, spolupráci
Nápověda

- pracovní listy

- manipulační pomůcky pro podporu pozornosti (mačkací míčky)

- pomůcky pro relaxaci (relaxační vak, koberec)

- trojhranné pastelky

Nápověda
 • pravidelná návštěva logopeda
Nápověda

- úzká spolupráce rodiny s MŠ, pravidelná konzultace 1x měsíčně (podle dohody)

- sjednotit pravidla, požadavky, systém odměn, dílčí cíle – na co se momentálně zaměřit, co trénovat a rozvíjet

- poskytnout rodičům pracovní listy k práci doma, ukázka možnosti práce

Vyplnili jste všechny údaje. Nyní si můžete stáhnout kompletní dokument.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.