Individuální vzdělávací plán pro neklidné tříleté dítě v mateřské škole

Zkuste si sestavit individuální vzdělávací plán (IVP) pro tříleté dítě, které se projevuje jako nešikovné, celkově neklidné, někdy příliš aktivní, jindy málo, zkrátka vám dává docela zabrat a nevíte přesně, jak s ním pracovat a podpořit ho. Nápověda vám pomůže vyplnit jednotlivá pole. Dokument si můžete na konci stáhnout v editovatelné i needitovatelné podobě (PDF). (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)

Nápověda k vyplňování formuláře

 • Do kolonek vlevo doplňujte vhodný text odpovídající jejich nadpisu.
 • Nápovědu s konkrétními návrhy formulací pro inspiraci máte po ruce vždy vpravo, samozřejmě můžete vepsat i svůj vlastní text.
 • Počet stran formuláře vidíte nad formulářem nebo v pravé dolní části. Na každé straně vlevo dole si formulář můžete pro jistotu průběžně ukládat tlačítkem „Uložit“. Vpravo dole se postupně s každou vyplněnou stranou posuňte dál kliknutím na tlačítko „Pokračovat na další část“, až nakonec na poslední straně klikněte na tlačítko „Vygenerovat editovatelné PDF “.
 • Soubor PDF, který se Vám automaticky vygeneruje v nové záložce, můžete kamkoliv uložit, editovat a vytisknout.
Nápověda

Nápověda

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum

Nápověda

Dívka ve věku 3 let s aktuálně opožděným psychomotorickým vývojem a celkovým psychomotorickým neklidem. Pozorovatelné   zejména impulzivní jednání (střídání pasivity a agresivity), nestabilní pozornost,   nízká frustrační tolerance a vzdorovitost. 

Nápověda
 • opakovat požadavky ke splnění úkolů v klidu, dokud je nesplní, nebo k činnosti postupně navést, ukázat, nedělat to zcela za dítě
 • ke vzbuzení pozornosti, pokud je dívka zabraná do aktivity, použít oslovení s dotykem, navázat oční kontakt, teprve poté mluvit
 • k upozornění na požadovanou činnost používat prvky názornosti a demonstrace: piktogramy, obrázky nebo fotografie (např. teď budeme jíst –ukážu obrázek, kde dívka jí) a poté půjdeme spát (ukážu obrázek, kde dívka spí)
 • k motivaci na požadovanou činnost používat hry nebo soutěže: například, kdo se nejrychleji oblékne, nebo kdo se nejrychleji oblékne, než dohraje písnička
 • dodržovat pravidelnost a řád při plnění jednotlivých aktivit
 • dopředu připravit dívku na změny a požadavky (k vysvětlení používat obrázky, fotografie, hry s panenkami nebo její oblíbené hračky)
 • zapojit dívenku do drobných pomocných funkcí: pomoc paní učitelce při zalévaní květin
 • pravidelně zapojovat dívku do pohybových aktivit, využívat prvky jógy a relaxace
 • strukturovat úkoly: nejdříve jeden pokyn, když ho splní, pochválit, poté zadat další pokyn
 • pokud nastupuje afekt, přesměrovat pozornost na jinou zajímavou činnost
 • používat prvky pozitivního posilování – za vhodné chování bezprostředně reagovat pochvalou nebo razítkem s obrázkem, u vzdorovitého chování používat vyhasínání (neupozorňovat, ale převést pozornost k jiné aktivitě)
 • sjednotit požadavky s rodiči dívky a nastavit stejná pravidla i doma
Nápověda
 • úkoly rozfázovat na jednotlivé části za použití názornosti a demonstrace (viz výše)
 • průběžně ověřovat, zda dívka zadání rozumí


Rozvíjené oblasti:

1. Grafomotorika

 • na začátku vždy nejdříve zařadit uvolňovací cviky na grafomotoriku v prostoru na uvolnění ramenního, loketního kloubu a zápěstí, které můžeme doprovodit rytmickou říkankou nebo písničkou, poté přejít k nácviku gramotoriky na papíru
 • využívat kreslicího náčiní se širokou stopou: voskovky, štětce, fixy, křídy, prstové barvy
 • využívat větší kreslicí plochy: například balicí papír nalepený na stěnu, tabuli, tác s moukou, chodník
 • používat trojhranné pastelky
 • vést ke špetkovému úchopu

2. Hrubá a jemná motorika

 • zařazovat pohybové hry, hudebně pohybové hry, pohybová cvičení na rovnováhu
 • do ranního cvičení zařadit chůzi po špičkách, běh, poskoky, zdolávání překážek, chytání míče
 • hry venku: pískoviště, koloběžky – dodržovat pravidla
 • využívat modelínu, kinetický písek, hnětení těsta, vykrajování, míchání, přesypávání 
 • umožnit manipulaci s drobnými předměty: stavebnice (například lego dle jednoduchých návodů), korálky, puzzle, magnetické kuličkové labyrinty, prošívání, motání klubíček vlny
 • kreslení, mačkání papíru, stříhání, vytrhávání, lepení, skládání z papíru (origami)
 • využívat společenské hry: domino, Člověče, nezlob se, deskové hry

3. Zrakové vnímání

 • zrakové rozlišování: rozlišovat jiné předměty mezi ostatními v řádě (lze použít víčka nebo kaštany) nebo pracovní listy
 • vnímání barev a tvarů: seřadit předměty dle barev, učit barvy na věcech kolem nás: Tohle je tráva. Tráva je zelená.
 • zraková analýza a syntéza: skládat obrázky dle předlohy, lze využívat jednoduché puzzle
 • zraková paměť: Kimovy hry nebo pexeso

4. Sebeobsluha a pracovní návyky

 • vést k samostatnosti při oblékání, zapínání knoflíků, zipu, navlékaní ponožek, obouvání bot, oblékání panenek
 • ukládání oblečení do skřínky, urovnávání
 • používání kapesníku
 • používání příboru, úklid stolu

5. Řeč

 • nechávat prostor k vyjádření
 • neopravovat chyby ve výslovnosti, ale zopakovat po ní správně celou větu
 • používat jazykolamy, říkanky, písničky, vyprávění dle obrázků
 • jednoduchá logopedická prevence: využívat bublifuk, foukání brčkem do vody, foukaná kopaná
Nápověda

Na základě doporučení z bodu III

Nápověda
 • umožnit aktivity rychle střídat, mít v záloze více krátkých úkolů
 • pokud u nějaké individuální činnosti vydrží, nevyrušovat, pokud je to možné
 • periodicky střídat řízenou pracovní aktivitu s pohybovou
 • vytvořit ve třídě relaxační koutek, kde si dívka dle potřeby může odpočinout
 • vést dívku k tomu, aby si hrála s jednou hračkou, ostatní uklidit z dosahu, aby ji nelákaly (vést k tomu ve školce i doma)
Nápověda

Je důležité mít dohodnuté oslovení, příklad: dotek na rameni – oční kontakt – oslovení s požadavkem.

Nápověda
 • pozorování, záznamový arch
 • portfolio dítěte 
Nápověda

Pochvala za pěkné chování a splnění úkolů, vždy konkretizovat.

Nápověda
 • manipulační pomůcky pro podporu pozornosti (mačkací míčky)
 • pomůcky pro relaxaci (relaxační vak, koberec)
 • trojhranné pastelky
 • pracovní listy
Nápověda
 • velmi důležitá je úzká spolupráce MŠ a rodiny – pravidelná konzultace s rodiči dle dohody, důležité je sjednotit systém odměn, pravidel a hodnocení dítěte
 • doporučení návštěvy klinického logopeda
Nápověda

Asistent pedagoga

Nápověda

Klinický logoped

Nápověda
 • konzultace se zákonnými zástupci jednou měsíčně v prostorách MŠ, nebo dle urgence ihned
Vyplnili jste všechny údaje. Nyní si můžete stáhnout kompletní dokument.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.