Individuální vzdělávací plán (IVP) pro dysgrafiky a dyslektiky

Nechte se inspirovat naším vzorovým individuálním vzdělávacím plánem pro žáky, kteří se připravují na maturitní zkoušky na gymnáziu. Tento je konkrétně pro žáky s dyslexií a dysortografií. Ilustrační foto / FOTO: Unsplash

Nápověda k vyplňování formuláře

 • Do kolonek vlevo doplňujte vhodný text odpovídající jejich nadpisu.
 • Nápovědu s konkrétními návrhy formulací pro inspiraci máte po ruce vždy vpravo, samozřejmě můžete vepsat i svůj vlastní text.
 • Počet stran formuláře vidíte nad formulářem nebo v pravé dolní části. Na každé straně vlevo dole si formulář můžete pro jistotu průběžně ukládat tlačítkem „Uložit“. Vpravo dole se postupně s každou vyplněnou stranou posuňte dál kliknutím na tlačítko „Pokračovat na další část“, až nakonec na poslední straně klikněte na tlačítko „Vygenerovat editovatelné PDF “.
 • Soubor PDF, který se Vám automaticky vygeneruje v nové záložce, můžete kamkoliv uložit, editovat a vytisknout.
Nápověda

Pedagogicko-psychologická poradna 

Nápověda

Pedagogicko-psychologická poradna 

Nápověda

Žákyně vynechává a zaměňuje písmena v písemném projevu. Má dyslektické a dysortografické obtíže, aktuálně subjektivně vnímá nárůst obtíží zejména v souvislosti s maturitní zkouškou. Projevuje se u ní zvýšená specifická chybovost (dysortografie), oslabení tempa čtení, pomalé a nepřesné vnímání a zpracování zrakových podnětů, snížená schopnost sluchové analýzy. 


Nápověda

Připravit se na maturitní zkoušky.

Zvládnout učivo 4. ročníku.


Nápověda

Český jazyk

Cizí jazyk – anglický, německý 


Nápověda
 • Přiměřené navýšení času na přečtení zadání, vypracování úkolu a následnou sebekontrolu.
 • U slohových prací klást důraz na obsahovou kvalitu práce, ne způsob zpracování zadaného tématu.
 • Tolerovat specifickou chybovost v písemném projevu.
 • Preferovat doplňující cvičení, pracovní listy, testy s možností výběru správné odpovědi.
 • Ve výuce cizího jazyka klást důraz na praktické využití znalostí, na schopnost konverzace, užití vhodných frází, porozumění kontextu, obezřetně hodnotit případný nepřesný zápis cizojazyčných slov. 


Nápověda

Ne.

Nápověda

Ne.

Nápověda
 • Navýšit časový limit až o 25 % v českém a cizím jazyce.
 • Upřednostnit ústní formu zkoušení.
 • Je vhodná práce na počítači (zpracování slohových prací a jiných domácích úkolů).


Nápověda
 • Poskytnutí delšího časového úseku ke zpracování úkolů.
 • Upřednostnit ústní zkoušení před písemným.


Nápověda
 • Při ověřování vědomostí respektovat pomalejší tempo.
 • V písemném projevu ze specifické chybovosti zohlednit hláskovou asimilaci, chyby v interpunkci a diakritice, občasné vynechávání písmen.
 • Hodnotit i fonetický přepis slova v cizím jazyce.


Nápověda
 • Hodnocení klasifikačním stupněm.
 • Specifické chyby v diktátech a slohových pracích nehodnotit jako chybu.
 • Tolerantně hodnotit nadbytečné nebo chybějící čárky za slovy (hodnotit je jako poloviční počet chyb).
 • V cizím jazyce v písemném zkoušení slovíček hodnotit zcela zvlášť jejich fonetický přepis a pravopis – hodnocení (výsledné známce) z pravopisu slovíček připisovat poloviční váhu.
 • K hodnocení využívat především časově nelimitované zkoušení.


Nápověda
 •  Barevné tabulky s přehledem gramatiky
 • Slovník
 • Vlastní notebook
 • Úprava podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání:
 • Nárok na uzpůsobení podmínek k maturitní zkoušce
 • Specifikace v Doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky
Nápověda

Ne.

Nápověda

Ne.

Nápověda

Ne.

Nápověda

Průběžně podle domluvy.


Nápověda

Dohoda nebyla uzavřená. 


Vyplnili jste všechny údaje. Nyní si můžete stáhnout kompletní dokument.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.