Práce s heterogenní třídou, díl 4. – tematický webinář k třídnímu managementu

Šestidílný videoseriál navazuje na desetidílný textový cyklus s názvem Úspěšná práce s heterogenní třídou, který byl v roce 2022 zveřejněn na webové stránce Zapojmevšechny.cz. V rámci tohoto videoseriálu se nachází tři reportáže s videohospitací a také tři webináře. Ve 4. dílu pokračujeme v prezentaci Desatera práce s heterogenní třídou a zaměřujeme se na praktické využití principů třídního managementu. Webinář nabídne užitečné rady od odborníků a také diskuzi o videohospitaci ze ZŠ Zeleneč.

Záznam tematického webináře navazuje na předchozí díl tohoto seriálu, konkrétně na reportáž s videohospitací ze Základní školy Zeleneč, a pokračuje v prezentaci dalších zásad pro úspěšnou práci s heterogenní třídou.

Toto téma je relevantní pro všechny pedagogické pracovníky na základních školách.

Během webináře jsou postupně představeny postupy, principy a zásady práce s třídním managementem. Garantkou webináře je odborná pracovnice Veronika Ješátková z Národního pedagogického institutu ČR, a jako hosté se připojují učitelka angličtiny na 2. stupni a výchovná poradkyně Anna Preclíková a zástupkyně ředitele pro 1. stupeň a učitelka 1. stupně Martina Listopadová Havlová ze Základní školy Zeleneč. Během prezentace jsou diskutovány tyto aspekty třídního managementu: plánování vyučovací hodiny, pravidla třídy, školy a hodnoty, poskytování pozitivní zpětné vazby, ověřování porozumění, ocenění práce, spolupráce mezi pedagogy a PBIS (Podpora pozitivního chování dětí a žáků).

Záznam webináře umožňuje sledovat popisované postupy třídního managementu, které jsou ilustrovány prostřednictvím promítaných částí videohospitace ze Základní školy Zeleneč. Navíc, pedagogové z této školy se online zapojují a reagují na dotazy garantky webináře a je možné sledovat také dotazy a reakce ostatních účastníků.

Struktura videa:

00:00 Úvod k tématu, představení hostů.

05:07 Co je třídní management?

06:14 Složky třídního managementu.

12:52 Proč práce s pravidly ve výuce funguje a pomáhá učiteli i žákům.

19:43 Pravidla školy, pravidla třídy.

28:09 Podpora žádoucího chování žáků.

34:51 Třídní rituály.

39:30 Techniky ověřování porozumění u žáků – kartičky se smajlíky a další techniky.

45:29 Efektivní podpůrná komunikace učitele s žáky – ocenění dodržování pravidel a další postupy.

55:35 Proč pozitivní zpětná vazba učitele k žákům ve výuce funguje a pomáhá všem aktérům? Zpětná vazba žáků „palcem“ a další postupy.

57:31 Hodnocení žáků – nástroje hodnocení, sumativní vs. formativní hodnocení, sebehodnocení a vrstevnické hodnocení.

01:11:39 Je klíčové, aby učitelé a další zaměstnanci školy přispívali k vytváření pozitivního klimatu ve školním prostředí tím, že se snaží poskytovat pozitivní zpětnou vazbu nejen žákům, ale také svým kolegům. Tímto způsobem se podporuje budování „well-beingu" učitelů.

01:17:50 Důležité je upřednostňovat spolupráci mezi pedagogy a ostatními zaměstnanci školy, protože vzájemná podpora a spolupráce dlouhodobě přináší výhody.

Tip:

Tento videoseriál je založen na Desateru zásad úspěšné práce s heterogenní třídou, který je vytvořen Národním pedagogickým institutem ČR. Podrobně se můžete seznámit s jednotlivými zásadami Desatera na stránce Zapojmevšechny.cz, kde najdete rozcestník k jednotlivým textům:

Desatero zásad úspěšné práce s heterogenní třídou | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz).

 

Dále si můžete prohlédnout tzv. check-list, který vám pomůže hodnotit Vaši práci s heterogenním kolektivem a který můžete úspěšně využít ve své pedagogické práci:

Nástroj pro hodnocení práce se žáky | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz).

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Model hodnocení ve Smysluplné škole
Inspirujte se Smysluplnou školou a jejich modelem slovního hodnocení žáků za využití sebehodnocení, formulace obsahu vzdělávání a Bloomovy taxonomie cílů.
Program „Začít spolu“ učí žáky větší samostatnosti a zodpovědnosti
Že se dá učení dělat i trochu „jinak“, dokazuje například vzdělávací program „Začít spolu“, který se objevuje čím dál tím častěji také na českých školách. Orientuje se především na děti, při čemž se snaží individuálně podporovat jejich rozvoj, vést je k aktivitě, samostatnosti i zodpovědnosti. Chybu nepovažuje za konec světa, ale přirozenou součást procesu učení. Inovativní je také uspořádání učeben, které jsou rozděleny podle zaměření do jednotlivých center aktivit.
VIDEO: Pravidla pro třídu vymýšlejte spolu s žáky. Budou je spíš dodržovat.
Konfliktům ve třídě se pravděpodobně nevyhnete. Můžete je ale řešit konstruktivně tak, abyste dosáhli svého cíle vy i žáci. Lektorka Radka Schillerová představí pro tyto účely metodu z kurzu pro pedagogy Škola bez poražených, kterou vytvořil psycholog Thomas Gordon. Jde o první – teoretickou – část dvoudílného videa.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.