Práce s heterogenní třídou, díl 3. – Třídní management a práce s pravidly ZŠ Zeleneč

Šestidílný videoseriál navazuje na desetidílný cyklus textů Úspěšná práce s heterogenní třídou, který byl v roce 2022 publikován na Zapojmevšechny.cz. Ve videoseriálu najdete celkem tři reportáže spojené s videohospitací a navíc tři webináře. Ve třetím dílu seriálu představíme další zásady práce s heterogenní třídou, které se týkají školního managementu. Virtuální hospitaci v ZŠ Zeleneč doplňují rozhovory s pedagogy.

Být dobrým, srozumitelným a čitelným učitelem pro všechny žáky bývá jednou z nejnáročnějších stránek učitelské profese. Ne vždy je to při pestrosti složení žáků, které učitel ve třídě má, snadné. Toto téma nabralo na naléhavosti v souvislosti s novými žáky přicházejícími do školních tříd ze zemí aktuálního válečného konfliktu.

Odborná pracovnice v oblasti společného vzdělávání Národního pedagogického institutu ČR Veronika Ješátková,  spolu s učitelkou v Základní škole Zeleneč Annou Preclíkovou a zástupkyní ředitele pro 1. stupeň Martinou Listopadovou Havlovou ve videoreportáži představují další zásady úspěšné práce s heterogenní třídou, tentokrát týkající se managementu školní třídy.

Ve videu najdete nejen rozhovory s pedagogickými pracovníky školy, ale také virtuální hospitaci. Ta nabízí ukázky frontální výuky angličtiny, plánování vyučovací hodiny a její cíle, práce s pravidly třídy, pravidly a hodnotami školy, poskytování pozitivní zpětné vazby, ověřování porozumění žáků, oceňování práce žáků a sebehodnocení žáků a součinnost pedagogických pracovníků ve výuce. Vyučující zde kladou důraz na podporu žádoucího chování žáků pomocí práce s očekávaným chováním.

Struktura videa:

00:27 Rozhovor odborné pracovnice NPI ČR Veroniky Ješátkové s pedagožkou Základní školy Zeleneč Annou Preclíkovou.

10:00 Virtuální hospitace – ukázka vyučovací hodiny angličtiny v 7. třídě v Základní škole Zeleneč.

18:09 Reflexe po skončení vyučovací hodiny angličtiny – rozhovor odborné pracovnice NPI ČR Veroniky Ješátkové s pedagožkou Annou Preclíkovou.

27:05 Rozhovor odborné pracovnice NPI ČR Veroniky Ješátkové s asistentkou pedagoga Jaroslavou Slapničkovou.

29:00 Práce s pravidly – rozhovor odborné pracovnice NPI ČR Veroniky Ješátkové se zástupkyní ředitele pro 1. stupeň a učitelkou 1. stupně Martinou Listopadovou Havlovou.

Tip:

Tento videoseriál vychází z Desatera úspěšné práce s heterogenní třídou Národního pedagogického institutu ČR. Seznamte se podrobněji s jednotlivými zásadami desatera úspěšné práce s heterogenní třídou:

Desatero zásad úspěšné práce s heterogenní třídou | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

V tomto úvodním textu najdete rozcestník k jednotlivým textům Desatera.

 

Projít si může také tzv. check-list, který můžete s úspěchem využít při práci s heterogenním kolektivem:

Nástroj pro hodnocení práce se žáky | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

 

 

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Model hodnocení ve Smysluplné škole
Inspirujte se Smysluplnou školou a jejich modelem slovního hodnocení žáků za využití sebehodnocení, formulace obsahu vzdělávání a Bloomovy taxonomie cílů.
Program „Začít spolu“ učí žáky větší samostatnosti a zodpovědnosti
Že se dá učení dělat i trochu „jinak“, dokazuje například vzdělávací program „Začít spolu“, který se objevuje čím dál tím častěji také na českých školách. Orientuje se především na děti, při čemž se snaží individuálně podporovat jejich rozvoj, vést je k aktivitě, samostatnosti i zodpovědnosti. Chybu nepovažuje za konec světa, ale přirozenou součást procesu učení. Inovativní je také uspořádání učeben, které jsou rozděleny podle zaměření do jednotlivých center aktivit.
VIDEO: Pravidla pro třídu vymýšlejte spolu s žáky. Budou je spíš dodržovat.
Konfliktům ve třídě se pravděpodobně nevyhnete. Můžete je ale řešit konstruktivně tak, abyste dosáhli svého cíle vy i žáci. Lektorka Radka Schillerová představí pro tyto účely metodu z kurzu pro pedagogy Škola bez poražených, kterou vytvořil psycholog Thomas Gordon. Jde o první – teoretickou – část dvoudílného videa.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.