Zájem škol o podporu při doučování žáků

Řešíte, jak podpořit žáky s výpadkem ve výuce? Pomoci mohou studenti pedagogických fakult či vyšších odborných škol. Jejich praxe proběhnou přímo ve Vaší základní škole formou skupinového či individuálního doučování vybraných žáků. Doučování může probíhat osobně i on-line.

Mnoho dětí a žáků dětí zůstalo během období distanční výuky bez větší podpory. Bariérou byla technika (nemají doma dostatečné vybavení, připojení) a/nebo problémy v rodině (chybějící kapacita rodičů). Ne všude lze poskytnout dodatečnou pomoc samotnými školami, sociálními službami, či dobrovolníky. Přesto je nutné děti v nadcházejícím školním roce podpořit plošněji a co nejvíce vyrovnávat vzniklé rozdíly. Dobrou možností je zapojení studentů pedagogických oborů, kteří jsou vysoce motivovaní a mají odborné vedení svých kateder.

Máte zájem o podporu?

Vyplňte přiložený dotazník nejlépe do 15.9.2020 (s ohledem na zahájení akademického roku). Co nejdříve vás pak kontaktuje zástupce příslušné pedagogické fakulty nebo přímo student zapojený do této iniciativy.

Kontaktní osoba pro komunikaci s příslušnou pedagogickou fakultou
Pro jaký stupeň ZŠ a předměty hledáte pomoc a kolik evidujete žáků s potřebou podpory - doučování? *
Jakou formou by mělo doučování probíhat?

Vyberte jednu nebo obě možnosti. Volba on-line doučování může pomoci řešit obtížnější místní dostupnost školy. Předpokládá se využití zavedených nástrojů komunikace jako je MS Teams, Zoom, Skype apod.

Délka komentáře omezena na 500 znaků.
Probíhá již na vaší škole podpora žáků formou doučování?