Rychlý profil žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

Praktické a rychlé profily žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) usnadní vzdělávání pedagogům i žákům. Inspirujte se formátem vytvořeným britskou Learning community.

Představte si situaci: jdete suplovat do třídy, kterou neznáte, a víte jen, že je v ní specifický žák – například s nějakým znevýhodněním, ať už „ošetřený“ individuálním vzdělávacím plánem, nebo nikoli. Může to být pro vás velmi obtížné, máte třeba jen několik minut na to, abyste si udělal alespoň představu o daném žákovi a věděl, jak mu pomoci, čemu se vyhnout. Vhodným pomocníkem je v takové chvíli nástroj Rychlý profil. Jiný, ale praktický a netradiční koncept, myšlený spíše kolektivně až týmově, vytvořila ve Velké Británii Learning Community – je nazvaný příznačně Profil na jednu stránku.

Profil žáka se SVP na A4

Jedna strana A4 je bez nadsázky stěžejní formát českého školství. Tisknete na něj pracovní listy, ale i vysvědčení. Pokud cokoli rozstřiháváte, jedná se o výchozí tiskový formát, který pak dále umenšujete dle potřeby. Dá se říct, že se i s žáky s tímto formátem denně setkáváte a že jste na něj téměř bazálně navyklí. I z tohoto důvodu je Profil na jednu stránku ideální formát, který může být obsažný a zároveň nezahltí. 

PĚT STRUČNÝCH ODPOVĚDÍ NA PĚT ZÁSADNÍCH OTÁZEK O PROFILU NA JEDNU STRÁNKU PRO ŽÁKA SE SVP

 1. CO TO JE?

Profil na jednu stránku je v metodice charakterizován takto: „Profil na jednu stránku je shrnutí toho, na čem konkrétnímu mladému člověku nebo dítěti záleží, a jak mu poskytnout efektivní podporu.“ [1] Pro představu, jak vypadá takový profil, podívejte se do přílohy Profil na jednu stránku na profily Hanky, Matyáše a Martinky. Obecně se dá říct, že Profil na jednu stránku by měl obsahovat:

 • jméno a fotografii žáka,
 • balíček informací ve smyslu, co máme na žákovi rádi či co je na žákovi skvělé,
 • balíček informací ve smyslu, co má žák rád či co je pro žáka důležité,
 • balíček informací ve smyslu, co žákovi pomáhá či co žák potřebuje. [2]

 1. KDE SE VZAL?

Jedná se o prověřený formát průběžného a aktualizovaného vytváření profilů o žácích, který byl vytvořen Vzdělávací komunitou (Learning Community) a v České republice ho zavádí a propaguje nevládní nezisková organizace Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s. Organizace Rytmus přeložila samostatnou metodiku vytvořenou Learning Community a nazvanou Profil na jednu stránku ve škole: metodický průvodce. 

 1. JAK HO POUŽÍVAT?

Už pouhé vytváření profilu je součástí cíle – krystalizace profilu při sběru informací od žáka samotného, jeho spolužáků a rodičů. Metodika na stranách 12–24 nabízí a ukazuje konkrétní rešeršní formuláře. Dále pak metodika navrhuje např.: 

 • využívat setkání s rodiči jako příležitost pro revizi profilu a jeho doplnění,
 • aktualizovat profil na konci školního roku a poslat ho domů spolu s vysvědčením,
 • využít profil jako zpětnou vazbu pro celou školu (co vadí, co nevadí). [2]

Používání profilů dle rámce Profilu na jednu stránku lze chápat jako oboustrannou dohodu na vzdělávání v tom smyslu, že žák v profilu vidí, co a jak má nastaveno pro optimální výuku, vy pak dle profilu můžete v maximální možné míře reflektovat jeho potřeby.

 1. JAK HO VYTVÁŘET?

Profil na jednu stránku by měl podle metodiky Vzdělávací komunity vznikat na základě spolupráce konkrétního žáka, jeho zákonných zástupců, učitelů a asistentů pedagoga – ti se pravidelně setkávají na hodnotících schůzkách. Vznikne ucelený obraz žáka, který odráží jeho vlastní pohled a zároveň odbornost ostatních zainteresovaných. Profil je možno vytvářet a upravovat i za pomoci informací sebraných během hodnoticí schůzky. Během školního roku může být průběžně aktualizován, a to i ve spolupráci se spolužáky. To znamená, že se jedná o organický materiál, který vzniká průběžně, žije a na konci školního roku by měl být o něco jiný než na jeho začátku. 

 1. KAM HO UMÍSTIT?

Tři nápady z Velké Británie, které stojí za zvážení:

 • Vytvořit ve třídě zeď věnovanou profilům na jednu stránku.
 • Složku s profily na jednu stránku umístit na učitelův stůl ve třídě.
 • Mít jednotlivé tipy ze sekce „Jak nejlépe podpořit…“ na kartičkách na kroužku, tak aby mezi nimi šlo rychle listovat. [3]

Rozhodně je ale nutné myslet na to, aby „nevisel“ ve třídě jeden jediný profil – mohl by vést ke stigmatizaci a k posměchu spolužáků.

Pozitivní a konkrétní popis speciálních vzdělávacích potřeb 

Při zpracovávaní nashromážděných informací a sestavování profilu na jednu stránku je třeba mít na paměti:

 • Pište pozitivně a s úctou, přitom tak podrobně, aby měl čtenář po přečtení profilu pocit, že popisovanou osobu zná a ví, jak ji podpořit.
 • Vyhněte se, pokud možno, zevšeobecňování – pište tak konkrétně, jak to jen jde.
 • Používejte jednoduchou, každodenní řeč a vyhněte se odborným termínům.
 • Doplňte profil fotografiemi, kliparty či jinými ilustracemi, které odrážejí to, co se v profilu píše. Ideálně je nechte vybrat žákovi samotnému. [4]

Tyto zásady včetně nabízeného mustru k vytváření profilu:

Formulář Rychlý profil

Manuál k nástroji Rychlý profil

RYCHLÝ PROFIL

Dovolili jsme si po vzoru Profilu na jednu stránku vytvořit tzv. Rychlý profil, který je možné využít např. při hospitacích, suplovaných hodinách, tandemové výuce, ale i pro jiné využití dle vašeho úsudku. Bylo by dobré při jeho vyplňování myslet na to, co zmiňují i zásady pro vznik Profilu na jednu stránku, tedy: pište pozitivně, s úctou a co nejvíce konkrétně. Svojí povahou může ostatně sloužit i jako jeden ze zdrojů pro sběr informací pro Profil na jednu stránku. Je však spíše určen pro rychlou a aktuální pedagogickou potřebu, pro jednorázové využití. Nicméně pokud bude mít třídní učitel těchto profilů ke konkrétním žákům více, nikdo mu nebrání je archivovat pro případné pozdější využití.

Celá metodika je pro registrované zájemce přístupná zde.


ZDROJE

[1] SANDERSON, H., SMITH T., WILSON, L. (2012) Profil na jednu stránku ve škole. Praha: Rytmus, s. 4.

[2] SANDERSON, H., SMITH T., WILSON, L. (2012) Profil na jednu stránku ve škole. Praha: Rytmus, s. 30. 

[3] SANDERSON, H., SMITH T., WILSON, L. (2012) Profil na jednu stránku ve škole. Praha: Rytmus, s. 30. 

[4] SANDERSON, H., SMITH T., WILSON, L. (2012) Profil na jednu stránku ve škole. Praha: Rytmus, s. 11. 

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Dítě se závažnou zdravotní diagnózou
Závažná diagnóza je pro všechny, kterých se týká, bezesporu traumatizující záležitost. Celá rodina vynakládá maximální úsilí k tomu, aby se s nastalou situací vyrovnala, a zaslouží si vaši plnou podporu a empatii. Tady je pár zásad a tipů, jak na to.
Byla jsem zasněná holka, co nosila domů dvojky nebo trojky. Že mám ADHD, to jsem se dozvěděla v 25 letech
Nakoukněte s námi do světa zasněné holky, která až v pětadvaceti letech zjistila, že má ADHD. Její upřímná zpověď odhaluje, jak se dá s poruchou pozornosti pracovat a studovat vysokou školu.
Čtenářský klub
Když má školní knihovna svůj čtenářský klub, přináší to pro děti velké výhody. Nejenže se ve čtení zdokonalují, ale čtení jim pomáhá také naučit se kritickému myšlení. Přečtěte si, jak se daří čtenářskému klubu na ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze.
Potřebujete poradit?
Napište nám.